Endüstriyel Filtre Sistemi

Endüstriyel Filtre SistemiANTİBAKTERİYEL SİSTEMLER

Endüstriyel filtre sistemleri, suyu klor, kireç, toz, taş, çakıl, pislik, bakteri, virüs gibi yabancı ve sağlığa zararlı maddelerin sudan tamamen yok olmasını sağlayan su arıtma cihazlarıdır.

Endüstriyel filtre sistemleri olan, klor dozaj ünitesi, ultraviyole sistemleri, aktif karbon sistemleri ve yumuşatma sistemleri farklı yöntemlerle su arındırılarak içilir ve kullanılabilir hale dönüştürülmektedir.

klor dozaj unitesi izmir

Klor Dozaj Ünitesi

Klor dozajlama üniteleri, musluk suyunda bulunan nitrit, demir, mangal gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri, virüs, toz gibi kirlilikleri dezenfekte etmek amacıyla kullanılan cihazlardır.

Ultraviyole Sistemleri

Su arıtma sistemleri içerisinde ultraviyole sistemleri (UV), dezenfeksiyon amacıyla kullanılan sistemlerdir. Ultraviyole sistemleri ile dezenfeksiyon işlemi, suya herhangi bir kimyasal veya oksidan ilave edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesini sağlamaktadır.

Ultraviyole sisteminin temel çalışma mantığı, cam bir kılıfın içerisinde yerleştirilen düşük basınçlı civa lambası ile cihaza giren suya ultraviyole ışınları verilir. Böylece suda bulunan mikroorganizmaların DNA ve RNA yapıları bozularak suyun temizlenmesi sağlamaktadır.

Ultraviyole sistemlerle su arıtma işleminde ısı ve kimyasal maddeler kullanılmadığı için dezenfeksiyon işleminden sonra suyun tadında ve kimyasal bileşenlerinde bir bozulma meydana gelmemektedir.

Ultraviyole sistemlerinde kullanılan civa lambalarının yılda bir kez değiştirilmesi önerilmektedir.

ultraviyole su arıtma sistemi
aktif karbon sistemleri su arıtma izmir

Aktif Karbon Sistemleri

Aktif karbon filtrasyon sistemleri ile klor, koku, renk, tat, atıklar ve zararlı mineraller ve mikroorganizmalar sudan arıtılmaktadır.

Aktif karbon filtrasyon sisteminin temel çalışma mantığı, aktif karbonun adsorpsiyon özelliğiyle sudaki molekül ve iyonların mineral gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekerek, suyu organik maddelerinden arındırılmalıdır. Böylece su, organik maddelerden arınmış, renksiz, kokusuz, berrak ve daha sağlıklı hale dönüştürülür.

Aktif karbon filtreleri, kendilerini otomatik geri yıkamaya alarak temizleme işlemini insan müdahalesi olmaksızın yapmaktadır. Ayrıca yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Yumuşatma Sistemi

Suyun içerisinde çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzlarının miktarı suyun sertliğini belirlemektedir. Yeraltı sularında çözünen söz konusu minerallerin fazla olması suyun sert olmasına neden olmaktadır. Şebeke suyunun geldiği yerin toprak yapısı da suyun sertlik seviyesini etkilemektedir.

Su yumuşatma cihazları, suyun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum minareleri gibi sertliğe sebep olan maddeleri tutarak suyun yumuşamasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda suyun kireç oranını düşürerek ev aletlerinin kireçlenmesini engellemektedir.

Su yumuşatma cihazı içerisinde var olan reçine tanecikleri suyun içerisindeki minerallerin tutularak suyun yumuşamasına neden olur. Ancak reçine taneciklerinin doyuma ulaşması ile işlevini yerine getirememeye başlar. Bu aşamadan reçine taneciklerinin yenilenmesi gerekmektedir. Su yumuşatma cihazları reçine taneciklerinin temizleme işlemini kendisi otomatik olarak yapmaktadır. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra cihaz su yumuşatmaya hazır duruma gelmektedir.

su yumuşatma cihazı izmir